Η Politis Group δραστηριοποιείται σήμερα στους τομείς της υπαίθριας διαφήμισης, των ραδιοφωνικών σταθμών, του real estate,  των διαδικτυακών υπηρεσιών και των smart city technologies solutions!

Κάθε ένας από τους τομείς δραστηριότητας του ομίλου αποτελεί ισχυρό και σημαντικό κρίκο ενός οργανωμένου και συμπαγούς συνόλου, που κινείται μεθοδικά και με σιγουριά προς το μέλλον. Καλύπτοντας διαφορετικούς κλάδους, ο όμιλος έχει τη δυνατότητα να χαράσσει κάθε χρόνο στοχευμένη στρατηγική και να εστιάζει σε συγκεκριμένους επιχειρηματικούς στόχους, με βασικό γνώμονα την ανάπτυξη.

Όσες από τις εταιρίες του ομίλου δραστηριοποιείται στην υπαίθρια διαφήμιση, συνέβαλε – η κάθε μια με τον τρόπο της – στην σημαντική ανάπτυξη του κλάδου στην Ελλάδα και ανοίγοντας νέους ορίζοντες για τους διαφημιζόμενους. Σήμερα η Politis OOH κατέχει ηγετική θέση στο χώρο της υπαίθριας διαφήμισης, με περισσότερες από 9.200 θέσεις προβολής, διαχειριζόμενη όλα τα Street furniture (bus stops), στις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας.

Μάθετε Περισσότερα

Το ανθρώπινο δυναμικό

Το ανθρώπινο δυναμικό του Ομίλου αποτελεί το βασικότερο περιουσιακό του στοιχείο καθώς μέσα από την τεχνογνωσία, την κατάρτιση και κυρίως την εμπειρία του, υλοποιεί το όραμα και τους στόχους της επιχείρησης.

Η ανθρωποκεντρική προσέγγιση, η αξιοκρατία, η συνεχής εκπαίδευση και η αξιολόγηση των ανθρώπων του ομίλου, διασφαλίζει την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των εταιριών και παράλληλα βοηθάει στη δημιουργία ισχυρών δεσμών με την εταιρία.

Η Politis Group, μέσα από τις πολιτικές ανθρώπινου δυναμικού που ακολουθεί, δίνει ευκαιρίες στα στελέχη και στο σύνολο του προσωπικού, ώστε να αναδείξουν τις ξεχωριστές δυνατότητές τους και να διεκδικήσουν την πρόοδο και την ανέλιξή τους. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζει το υψηλό επίπεδο των στελεχών, των τεχνικών αλλά και κάθε εργαζόμενου στον Όμιλο.

Το κοινό μας

Νέοι, δραστήριοι, ανήσυχοι

Μέσα από τους βασικούς τομείς δραστηριότητας (υπαίθρια διαφήμιση, 3 ραδιοφωνικοί σταθμοί, social media, διαδικτυακές υπηρεσίες) ο όμιλος Politis group προσεγγίζει το πιο δυναμικό κοινό από το σύνολο των 11.000.000 του Ελληνικού πληθυσμού. Το κοινό αυτό έρχεται καθημερινά σε επαφή μαζί μας, επηρεάζει και επηρεάζεται, μας ακολουθεί με πάθος.

Το κοινό μας

Νέοι, δραστήριοι, ανήσυχοι
Μέσα από τους βασικούς τομείς δραστηριότητας (υπαίθρια διαφήμιση, 2 ραδιοφωνικοί σταθμοί, social media, διαδικτυακές υπηρεσίες) ο όμιλος Politis group προσεγγίζει το πιο δυναμικό κοινό από το σύνολο των 11.000.000 του Ελληνικού πληθυσμού. Το κοινό αυτό έρχεται καθημερινά σε επαφή μαζί μας, επηρεάζει και επηρεάζεται, μας ακολουθεί με πάθος.
Home 22 Μαρτίου 2014