Η Politis Group δραστηριοποιείται σήμερα στους τομείς της υπαίθριας διαφήμισης, των ραδιοφωνικών σταθμών, των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων,  των διαδικτυακών υπηρεσιών και των smart city technologies!

Κάθε τομέας ξεχωριστά αποτελεί ισχυρό και σημαντικό κρίκο ενός οργανωμένου και συμπαγές συνόλου που κινείται μεθοδικά και με σιγουριά προς το μέλλον. Καλύπτοντας διαφορετικούς κλάδους δραστηριοτήτων, έχουν τη δυνατότητα να χαράσσουν κάθε χρόνο αυτόνομη στρατηγική, τους δικούς τους επιχειρηματικούς στόχους και να αναπτύσσονται συνεχώς.

Όσες από τις εταιρίες δραστηριοποιούνται στην υπαίθρια διαφήμιση συνέβαλλαν – η κάθε μια με τον τρόπο της – στην σημαντική ανάπτυξη του κλάδου στην Ελλάδα και άνοιξαν νέους ορίζοντες για τους διαφημιζόμενους. Σήμερα κατέχουν ηγετική θέση στο χώρο της υπαίθριας διαφήμισης, με περισσότερες από 9.200 θέσεις προβολής, διαχειριζόμενες όλα τα Street furniture (bus stops), στις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας.

Το ανθρώπινο δυναμικό

Το ανθρώπινο δυναμικό του Ομίλου αποτελεί το βασικότερο περιουσιακό του στοιχείο καθώς μέσα από την τεχνογνωσία, την κατάρτιση και κυρίως την εμπειρία του υλοποιεί το όραμα και τους στόχους της επιχείρησης.

Η ανθρωποκεντρική προσέγγιση, η αξιοκρατία, η συνεχής εκπαίδευση και η αξιολόγηση των ανθρώπων του ομίλου, διασφαλίζει την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των εταιριών και παράλληλα βοηθάει στη δημιουργία ισχυρών δεσμών με την εταιρία.

Ο Όμιλος Πολίτη, μέσα από τις πολιτικές ανθρώπινου δυναμικού που ακολουθεί, δίνει ευκαιρίες στα στελέχη και στο σύνολο του προσωπικού, ώστε να αναδείξουν τις ξεχωριστές δυνατότητές τους και να διεκδικήσουν την πρόοδο και την ανέλιξή τους. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζει  το υψηλό επίπεδο των στελεχών, των τεχνικών αλλά και κάθε εργαζόμενου στον Όμιλο.

Το κοινό μας

Νέοι, δραστήριοι, ανήσυχοι

Μέσα από τους βασικούς τομείς δραστηριότητας (υπαίθρια διαφήμιση, 2 ραδιοφωνικοί σταθμοί, social media, διαδικτυακές υπηρεσίες) ο όμιλος Politis group προσεγγίζει το πιο δυναμικό κοινό από το σύνολο των 11.000.000 του Ελληνικού πληθυσμού. Το κοινό αυτό έρχεται καθημερινά σε επαφή μαζί μας, επηρεάζει και επηρεάζεται, μας ακολουθεί με πάθος.

Το κοινό μας

Νέοι, δραστήριοι, ανήσυχοι
Μέσα από τους βασικούς τομείς δραστηριότητας (υπαίθρια διαφήμιση, 2 ραδιοφωνικοί σταθμοί, social media, διαδικτυακές υπηρεσίες) ο όμιλος Politis group προσεγγίζει το πιο δυναμικό κοινό από το σύνολο των 11.000.000 του Ελληνικού πληθυσμού. Το κοινό αυτό έρχεται καθημερινά σε επαφή μαζί μας, επηρεάζει και επηρεάζεται, μας ακολουθεί με πάθος.
Home 22 Μαρτίου 2014