Στο ετήσιο Smart City Expo World Congress στη Βαρκελώνη βρέθηκε η Politis Group μεταξύ 16 και 18 Νοεμβρίου 2021. Η ετήσια έκθεση της Βαρκελώνης αποτελεί ορόσημο για τον κόσμο των έξυπνων πόλεων με συμμετοχή εταιρειών και φορέων από όλον τον κόσμο, που συνδιαμορφώνουν την ψηφιακή μετάβαση και τον εκσυγχρονισμό των πόλεων.

 Η ομάδα της Politis Technologies προχώρησε σε συναντήσεις με start-uppers καθώς και με εδραιωμένους προμηθευτές smart city καινοτομιών στην παγκόσμια αγορά, ώστε να γίνει ανταλλαγή απόψεων και να διερευνηθούν περαιτέρω οι συνεργασίες της στους τομείς της έξυπνης κινητικότητας, της διαχείρισης του περιβάλλοντος, των υποδομών πυρασφάλειας και της προστασίας των πολιτών.
 
Στόχος της Politis Group η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, καθώς και η μετατροπή των ελληνικών πόλεων σε «έξυπνα hubs», που θα οδηγήσουν σε εξοικονόμηση πόρων, ενίσχυση της ασφάλειας και στο διαμοιρασμό πολύτιμων δεδομένων και πληροφοριών σε πολίτες και φορείς, με σκοπό την ορθότερη λήψη αποφάσεων που επηρεάζουν την καθημερινότητα όλων.