Σε υπογραφή Non-Disclosure Agreement και σε διαπραγματεύσεις για την εξαγορά πλειοψηφικού πακέτου της Prime Group, της νούμερο 1 (σε αριθμό billboards 3X6) Ουκρανικής εταιρείας υπαίθριας διαφήμισης προχώρησε πρόσφατα ο leader της ελληνικής αγοράς υπαίθριας διαφήμισης, Όμιλος Πολίτη (www.politisgroup.com )

Η Prime Group διαθέτει και λειτουργεί πάνω από 5.000 διαφημιστικά σημεία outdoor σε όλη την Ουκρανία, με τα μισά από αυτά να είναι εγκατεστημένα σε premium θέσεις στο Κίεβο. Το συνολικό μερίδιο αγοράς της Prime Group είναι 8%, γεγονός που την καθιστά τον # 2 operator της Ουκρανίας ως προς το συνολικό αριθμό των υπό διαχείριση σημείων υπαίθριας διαφήμισης και -ακόμη πιο σημαντικό- το # 1 ως προς τον αριθμό των πιο δημοφιλών μέσων υπαίθριας διαφήμισης στην Ουκρανία που είναι τα billboards 3×6.

Η Prime Group έχει επωφεληθεί από την ταχεία ανάπτυξη της αγοράς στην Ουκρανία τα τελευταία χρόνια (η αγορά επεκτάθηκε κατά 30% y-o-y το 2018, η ταχύτερα αναπτυσσόμενη αγορά τον περασμένο χρόνο) και κατάφερε να ξεπεράσει τους ανταγωνιστές της. Η εταιρεία παρουσιάζει ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα: Αύξηση εσόδων κατά 38% το 2016 με περιθώριο EBITDA ύψους 30%.

Ο Όμιλος Πολίτη διαπραγματεύεται την αγορά του πλειοψηφικού πακέτου που ως σήμερα ελέγχεται μέσω private equity fund από την διεθνή επενδυτική εταιρεία Dragon Capital. Η αρχική εξαγορά του πακέτου έγινε από τη Virgin Fund L.P. («EVF»), ένα ιδιωτικό επενδυτικό κεφάλαιο που χρηματοδοτείται από την Dragon Capital. Η Παρευξείνια Τράπεζα (Black Sea Trade and Development Bank) συμμετέχει και αυτή στην EVF ως  επενδυτής.

Ο Όμιλος Πολίτη κατέχει εκτός από ηγετική θέση στην αγορά της Ελλάδας και αυξανόμενη παρουσία στην Κύπρο ενώ ήδη, μέσω συνεργασιών με τους μεγαλύτερους στον κόσμο προμηθευτές εξειδικευμένων λογισμικών συστημάτων και αυτοματισμών στο outdoor, υλοποιεί πρόγραμμα digital transformation των δραστηριοτήτων του.