Πρωταρχικός στόχος του Ομίλου είναι η συνεχής εξέλιξη του ΟΟΗ και των παρεχόμενων υπηρεσιών του προς τους διαφημιζόμενους. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την εφαρμογή της απόλυτα στοχευμένης προβολής μέσω της χαρτογράφησης του συνολικού δυναμικού των θέσεων του δικτύου σε μορφή Google map και παράλληλα την ταυτόχρονη καταγραφή της εμπορικής δραστηριότητας γύρω από κάθε στέγαστρο δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο ένα λογισμικό διαχείρισης του συνολικού δυναμικού για ακόμη ποιο εντυπωσιακά αποτελέσματα.

Η καινοτόμα μέθοδος τοποθέτησης του διαφημιστικού μηνύματος παρέχει την δυνατότητα απόλυτης στόχευσης στα σημεία προβολής ώστε κάθε καμπάνια να επιτυγχάνει ταυτόχρονα κάλυψη και brand awareness ενώ ανάλογα με την δυνατότητα που δίνει το δημιουργικό μπορεί να λειτουργεί και ως point of sale για τα κοντινά σημεία πώλησης.

Πλέον η επιλογή των θέσεων της υπαίθριας διαφήμισης για τον διαφημιζόμενο είναι απόλυτα διαφανής ενώ μπορεί παράλληλα να παρακολουθεί λεπτομερώς την διασπορά των σημείων προβολής που έχει επιλέξει και κατόπιν συνεννόησης με το τμήμα προγραμματισμού να κάνει τις απαραίτητες αλλαγές ώστε να είναι πλήρως ικανοποιημένος.