Με ανανεωμένο το χαρτοφυλάκιο προϊόντων & υπηρεσιών  που αφορούν στον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη μετατροπή κάθε Δήμου σε Έξυπνη Πόλη (Smart City) επέστρεψε ο Όμιλος Πολίτη  από το Smart City Expo World Congress (SCEWC ) που πραγματοποιήθηκε στην Βαρκελώνη 19-21 Νοεμβρίου.

Φέτος, το SCEWC επικεντρώθηκε σε πέντε κύριους άξονες: Digital Transformation, Urban Environment, Mobility, Governance & Finance, and Inclusive & Sharing Cities.

Ο leader της ελληνικής αγοράς υπαίθριας διαφήμισης, Όμιλος Πολίτη, ενισχύει πλέον δυναμικά την τεχνογνωσία του με projects για Smart Cities που αφορούν στην αξιοποίηση των πλέον σύγχρονων συστημάτων λογισμικού και εφαρμογών και στην ενίσχυση των υφιστάμενων μέσων και υπηρεσιών κάθε Δήμου που θέλει να μετασχηματιστεί σε Έξυπνη Πόλη και να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων του (https://politisgroup.com/smart-city/).

Από τη μετάβαση των κλασικών δημοτικών διοικητικών υποδομών σε ψηφιακό και «ανοικτό» για το δημότη περιβάλλον μέχρι την εφαρμογή τεχνολογιών Internet of Things (IoT) και την ορθολογική διαχείριση ενεργειακών πόρων, υποδομών και μεταφορών με χρήση «ευφυών» ψηφιακών και τεχνολογικών υπηρεσιών και εφαρμογών, ο Όμιλος Πολίτη συνδράμει με λύσεις οι οποίες συμβάλλουν στην ενίσχυση της βιωσιμότητας και αποδοτικότητας του αστικού περιβάλλοντος.

Ο Όμιλος Πολίτη κατέχει εκτός από ηγετική θέση στην αγορά της Ελλάδας και αυξανόμενη παρουσία στην Κύπρο ενώ ήδη, μέσω συνεργασιών με τους μεγαλύτερους στον κόσμο προμηθευτές εξειδικευμένων λογισμικών συστημάτων και αυτοματισμών, υλοποιεί πρόγραμμα digital transformation των δραστηριοτήτων του.

Με ανανεωμένο το χαρτοφυλάκιο προϊόντων & υπηρεσιών  που αφορούν στον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη μετατροπή κάθε Δήμου σε Έξυπνη Πόλη (Smart City) επέστρεψε ο Όμιλος Πολίτη  από το Smart City Expo World Congress (SCEWC ) που πραγματοποιήθηκε στην Βαρκελώνη 19-21 Νοεμβρίου.

Φέτος, το SCEWC επικεντρώθηκε σε πέντε κύριους άξονες: Digital Transformation, Urban Environment, Mobility, Governance & Finance, and Inclusive & Sharing Cities.

Ο leader της ελληνικής αγοράς υπαίθριας διαφήμισης, Όμιλος Πολίτη, ενισχύει πλέον δυναμικά την τεχνογνωσία του με projects για Smart Cities που αφορούν στην αξιοποίηση των πλέον σύγχρονων συστημάτων λογισμικού και εφαρμογών και στην ενίσχυση των υφιστάμενων μέσων και υπηρεσιών κάθε Δήμου που θέλει να μετασχηματιστεί σε Έξυπνη Πόλη και να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων του (https://politisgroup.com/smart-city/).

Από τη μετάβαση των κλασικών δημοτικών διοικητικών υποδομών σε ψηφιακό και «ανοικτό» για το δημότη περιβάλλον μέχρι την εφαρμογή τεχνολογιών Internet of Things (IoT) και την ορθολογική διαχείριση ενεργειακών πόρων, υποδομών και μεταφορών με χρήση «ευφυών» ψηφιακών και τεχνολογικών υπηρεσιών και εφαρμογών, ο Όμιλος Πολίτη συνδράμει με λύσεις οι οποίες συμβάλλουν στην ενίσχυση της βιωσιμότητας και αποδοτικότητας του αστικού περιβάλλοντος.

Ο Όμιλος Πολίτη κατέχει εκτός από ηγετική θέση στην αγορά της Ελλάδας και αυξανόμενη παρουσία στην Κύπρο ενώ ήδη, μέσω συνεργασιών με τους μεγαλύτερους στον κόσμο προμηθευτές εξειδικευμένων λογισμικών συστημάτων και αυτοματισμών, υλοποιεί πρόγραμμα digital transformation των δραστηριοτήτων του.