Από την ίδρυσή του μέχρι και σήμερα, ο Όμιλος Πολίτη παρακολουθούσε πάντα από κοντά τις εξελίξεις και τις παγκόσμιες τάσεις στον ευρύτερο χώρο της Τεχνολογίας και της Διαφήμισης, ενσωματώνοντάς τις σημαντικότερες από αυτές – όταν και όπου αυτό ήταν δυνατόν – στην ελληνική αγορά, έχοντας ως βασικό γνώμονα την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών και την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης της τοπικής κοινωνίας.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Όμιλος – έχοντας ήδη παρουσία σε περισσότερες από 80 πόλεις σε Ελλάδα και Κύπρο – έχει υπογράψει σχετικές συμβάσεις συνεργασίας με τους κατά τόπους Δήμους με κύριο στόχο τον συνεχή εκσυγχρονισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών Ψηφιακής Διαφήμισης & Επικοινωνίας.

Στην κατεύθυνση αυτή, η διοίκηση του Ομίλου έχει λάβει μια σημαντική στρατηγική απόφαση:

την επένδυση στην αξιοποίηση των πλέον σύγχρονων συστημάτων λογισμικού και εφαρμογών που θα ολοκληρώνονται και θα ενισχύουν τα υφιστάμενα μέσα και υπηρεσίες του εκάστοτε Δήμου, καθιστώντας τον Όμιλο έναν στρατηγικό εταίρο που θα συμβάλλει ουσιαστικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό και την μετατροπή κάθε Δήμου σε μια Έξυπνη Πόλη.
Smart City 21 Οκτωβρίου 2019